Publicaties

Veiligheid van de Staat werft opnieuw aan

News
Momenteel legt de VSSE een nieuwe wervingsreserve aan voor Masters (niveau A) en voor Support Officers (niveau C). Kandidaten kunnen zich inschrijven t.e.m. 13/09. Vanaf 19/09 volgt de aanleg van een tweede wervingsreserve voor bachelors (niveau B).

VEILIGHEID VAN DE STAAT GAAT VOLUIT VOOR NIEUWE PARTNERSCHAPPEN

News
Op 4 mei organiseerde de Veiligheid van de Staat (VSSE) de eerste Intelligence Day in haar geschiedenis.

België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’

News
België beschikt over een eigen ‘nationale veiligheidsstrategie’ Een samenwerking waaraan de VSSE heeft deelgenomen

ESPIONAGE AND INTERFERENCE : DOES THIS AFFECT YOU ?

Brochure
How can I protect myself against espionage and interference? The first step is to understand & identify these threats. With this brochure, State Security hopes to help you in this process & to strengthen your resilience and that of your organisation.
Spionage en inmenging - Overheidsdiensten - Diplomatie, wordt u geviseerd ?

SPIONAGE EN INMENGING, WORDT U GEVISEERD ?

Brochure
Hoe kan u zich tegen spionage en inmenging beschermen? De eerste stap bestaat erin deze dreigingen te begrijpen en ze te herkennen. Met deze brochure wil de Veiligheid van de Staat u helpen om uw weerbaarheid en die van uw organisatie te versterken.

Annual report 2020

Report
This report focuses on the work of the VSSE in 2020 and is the same document as in Dutch and French.

Jaarrapport 2020

Report
2020 zal voor iedereen een bijzonder jaar blijven, ook voor de inlichtingendiensten. Lees meer daarover in het Jaarrapport 2020 van de VSSE.

UITZONDERLIJKE AANWERVING BIJ DE VSSE

News

BEZOEK MINISTER VAN QUICKENBORNE

News
Op 10 juni 2021 bracht voogdijminister Van Quickenborne een bezoek aan de Veiligheid van de Staat om onze toekomstplannen toe te lichten.