Samenwerking

De Veiligheid van de Staat werkt zowel samen op nationaal als op internationaal niveau. 

Nationale partners

De Veiligheid van de Staat (de VSSE) ontwikkelt haar activiteiten niet in een vacuüm, maar werkt met een hele reeks van partners samen om de veiligheid van België en haar burgers te verzekeren. Dit is essentieel: elke betrokken partner kan informatie aanbrengen die belangrijk is in het kader van een bepaalde dreiging (terrorisme, spionage, …).

Internationale samenwerking

De Veiligheid van de Staat werkt samen in bilateraal verband met 96 zusterdiensten in 75 landen verdeeld over 5 continenten. De VSSE werkt ook samen in multilateraal verband.