Hoe we werken

Hoe werken we? De Veiligheid van de Staat maakt gebruik van allerlei bronnen om informatie in te zamelen die ze volgens een bepaalde cyclus verwerkt. De VSSE kan echter niet zomaar alle mogelijke middelen inzetten. Ze werkt binnen een strikt wettelijk kader en een door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde strategie.

Wettelijke en bestuurlijke omkadering

De wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten legt het wettelijk kader vast van de Veiligheid van de Staat. De Nationale Veiligheidsraad bepaalt de ruimere strategie. 

Van informatie tot inlichting

Welke zijn de informatiebronnen? Hoe worden inlichtingen verzameld en verwerkt? Wat met de classificatie van informatie?

 

Samenwerking

De Veiligheid van de Staat werkt niet in een vacuüm: ze werkt zowel samen met nationale als internationale partners.